Skip links

Małopolskie Centrum Nauki

w Krakowie

WYSTAWA MOBILNA

Pierwsza wystawa mobilna już jesienią 2018!

Wystawa wyposażona w interaktywne eksponaty, w pasjonujący sposób ukazujące naturę powietrza, to pierwszy projekt edukacyjny MCN. Powstaje on z myślą o dzieciach w wieku szkolnym, które będą prowadzić eksperymenty pod okiem doświadczonych animatorów. Całość znajdzie się w naczepie, dzięki czemu ekspozycja będzie w stanie odwiedzić każdą małopolską miejscowość. Temat powietrza ukazany będzie w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.

Zapraszamy

Małopolskie Centrum Nauki

w Krakowie

WYSTAWA MOBILNA

Wystawa mobilna o powietrzu wyruszy do małopolskich szkół jesienią 2018.

To pierwszy projekt edukacyjny Małopolskiego Centrum Nauki. Wystawa, zawierająca eksponaty interaktywne, będzie miejscem prowadzenia zajęć edukacyjnych przez animatorów MCN. Jej głównymi odbiorcami będą dzieci w wieku szkolnym. Wystawa podejmuje temat powietrza, ukazując jego naturę w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.

Zapraszamy

Aktualności

z życia MCN

Innowacyjny Start o MCN

Innowacyjny Start o MCN

Aktualności

Lipcowy numer wydawnictwa “Innowacyjny Start” poświęcony jest przestrzeniom kreatywnym, które

Łąka, lotnisko, pryzmat. Historia miejsca.

Łąka, lotnisko, pryzmat. Historia miejsca.

Aktualności

Na wizualizacjach przedstawiających budynek centrum nauki widać kilkanaście samolotów. Krążą

Z perspektywy człowieka – tak powstaje wystawa stała

Z perspektywy człowieka – tak powstaje wystawa stała

Aktualności

Relacje społeczne i emocjonalne okazały się dla dzieci najciekawsze. Właśnie

Więcej

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie jest instytucją kultury o charakterze innowacyjnym, której celem jest edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe, projekty badawcze i społeczne. MCN będzie rozbudzać zamiłowanie do nauki, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego myślenia.

Swoim profilem będziemy odróżniać się od funkcjonujących już w regionie instytucji naukowych i edukacyjnych, czy też muzeów. Naszym zadaniem będzie wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Będziemy silnie podkreślać swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski.

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie jest instytucją kultury o charakterze innowacyjnym, której celem jest edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe, projekty badawcze i społeczne. MCN powinno rozbudzać zamiłowanie do nauki, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego myślenia.

Swoim profilem będzie odróżniać się od funkcjonujących już w regionie instytucji naukowych i edukacyjnych, czy też muzeów. Jego zadaniem będzie wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej. Centrum będzie też silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski.

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie będzie miejscem niezwykłym – inspirującym, nowoczesnym i zapadającym w pamięć.

Chcemy, aby każdy, kto je odwiedzi, pokochał naukę i rozbudził w sobie ciekawość świata.

Małopolskie Centrum Nauki będzie miejscem niezwykłym – inspirującym, nowoczesnym i zapadającym w pamięć.

Chcemy, aby każdy, kto je odwiedzi, pokochał naukę i rozbudził w sobie ciekawość świata.

Gdzie i kiedy?

Siedziba MCN powstanie przy al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
w sąsiedztwie pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny.
Tematem głównym wystawy stałej będzie człowiek, na pięciu poziomach: jednostki, relacji, społeczności, globalnej wioski oraz mikroświata.
Oprócz wystawy stałej elementami projektu są: sale wystaw czasowych, sale konferencyjne, laboratoria, restauracja, kawiarnia, eksponaty plenerowe, użytkowy zielony dach.
Inwestycja powstanie do połowy 2022 roku.
Więcej

Nasza misja!

Chcemy angażować mieszkańców Małopolski do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją, by aktywnie poznawali świat i zmieniali go na lepsze.
Stworzymy rozpalającą umysły przestrzeń wspólnego doświadczania, tworzenia, dialogu i edukacji przez całe życie.
Powstaną tu inicjatywy związane z nauką oparte na pasji, myśleniu bez żadnych ograniczeń i wykorzystujące synergię płynącą ze współpracy ludzi o odmiennych zainteresowaniach i doświadczeniach.
Będziemy oferować nowoczesne narzędzia, przestrzenie i możliwość intelektualnych spotkań.
Więcej

Nasze główne cele:

Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata.
Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień.
Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji.
Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej.
Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce.
Więcej

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie

Biuro:

Telefon: (+48) 12-618-80-35
Fax: (+48) 12-618-80-38
Adres: ul. Szlak 73, pokój 35, Kraków
Czynne: Pon-Pt: 8-16

Return to top of page
Skip to content